За нас

Рядко и малко странно име носи Своге. Според едни то идва от планинските сводове, надвиснали над градчето, според други означава „С Бога е“, а според трети името идва от думата „Своде“, която на местен диалект означава сбор на няколко реки. Но най-вероятно името на общинския център е произлязло от строданата дума „свождам“, тъй като тук се свеждат, събират три хребета на Западна Стара планина – Понор, Голяма и Мала планина. Също така тук Искър приема водите на река Искрецка и няколко долове.

Своге 2